Disan BENELUX
Disan Nederland Noorderlaan 8
6004HV Weert
Tel: +31 495 764067
E-mail:

Disan België Venlosesteenweg 149
3680 Maaseik
Tel: +32 497 066205
E-mail:
 
 • Juridische informatie & Copyright

 • Algemeen

  Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website disan.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

 • Intellectuele eigendomsrechten

  De teksten, tekeningen, bepaalde foto's, films, beelden, data, databanken software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren het bedrijf Disan Nederland toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Disan Nederland de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. 

 • Niet-toegestaan gebruik van de website

  U verbindt zich er o.m. toe : De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken; Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt; De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom; De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Disan Nederland te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger. De informatie, software, producten en diensten kunnen zonder voorafgaandelijke berichtgeving wijzigen zonder hiervan kennis te moeten geven. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd. 


  Disan Nederland.
  Ondernemingsnummer: 0873.823.510